کد خبر: 303387 A

به روایت تصویر

ایلنا: آیت الله مرتضی مقتدایی دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه سراسر کشور و رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه‌های علمیه، ظهر امروز نشستی با خبرنگاران و پس از آن جلسه‌ای با بازاریان و تجار داشت.

آیت الله مقتدایی در این نشست خبری بر ضرورت ارتباط هر چه بیشتر روحانیت و بازاریان تأکید کرد و گفت: به منظور آگاهی بیشتر بازاریان و تجار با مسائل شرعی و احکام کسب و کار، کلاس های مکاسب ویژه بازاریان، در مدارس علمیه سراسر کشور برگزار خواهد شد.

عکاس: فاطمه آزاد

 

نشست خبری آیت الله مقتدایی رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه نشست خبری آیت الله مقتدایی رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه نشست خبری آیت الله مقتدایی رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه نشست خبری آیت الله مقتدایی رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه نشست خبری آیت الله مقتدایی رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه نشست خبری آیت الله مقتدایی رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه نشست خبری آیت الله مقتدایی رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه نشست خبری آیت الله مقتدایی رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه نشست خبری آیت الله مقتدایی رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه نشست خبری آیت الله مقتدایی رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه نشست خبری آیت الله مقتدایی رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه نشست خبری آیت الله مقتدایی رئیس هیئت امنای انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه
حوزه های علمیه مرتضی مقتدایی روحانیت
نرم افزار موبایل ایلنا

string(31) "Sun, 19 Jan 2020 12:42:21 +0000"