کد خبر: 1161605 A

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی:

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی گفت: منطقه آزاد اینچه برون باید فعال سازی شود و در مرحله اول راه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری دراین منطقه باز شود.

به گزارش ایلنای گلستان، سعید محمد در دیدار با آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان اظهارکرد: ۸ منطقه فعال در سطح کشور داریم وقرار است تاپایان بهار سال آینده ۷ منطقه آزاد تجاری وصنعتی فعال شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ادامه داد: منطقه آزاد اینچه برون باید فعال سازی شود و در مرحله اول راه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری دراین منطقه باز شود.

محمد بیان کرد: اینچه برون کریدور اقتصادی  شمال به جنوب است واستان گلستان ظرفیت بالای دیپلماسی، اقتصادی قوی دارد که میتواند معیشت مردم استان را بهبود ببخشد.

وی افزود: در موضوع تحول فرهنگی واجتماعی مناطق آزاد مقام معظم رهبری  همیشه تاکید کردند وتوسعه مناطق آزاد باید با لحاظ پیوست های فرهنگی واجتماعی باشدکه شاخص های اقتصادی نباید به جامعه آسیب بزند.

وی تصریح کرد: برای طراحی طرح جامعه منطقه آزاد اینچه برون مشاور انتخاب خواهیم کرد و دراین طرح ظرفیت ها،نیازمندی های مردم وبازار های منطقه شناسایی وبعد جانمایی صنایع انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: درمناطق آزاد ویژه اقتصادی در کشور دوهزار و۴۰۰ واحد تولیدی شکل گرفته است.

انتهای پیام/
اینچه برون سعید محمد دبیرشورای عالی مناطق آزاد تجاری انتخاب مدیران توانمند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر