پویش نذر خون همزمان با تاسوعای حسینی با توجه به نیاز این استان به خون و فرآورده های خونی به ویژه در شرایط کرونایی و با هدف حمایت از بیماران نیازمند و جلب مشارکت مردم تا اربعین حسینی در قزوین انجام شد.

کد خبر: 1119751