کد خبر: 1117145 A

تبریز شهری تاریخی فرهنگی هست که تاریخ زنده این شهر گواه تاریخی تبریزی است که متاسفانه نگهداری و بازسازی این مکان ها بربال فراموشی سپرده شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، تبریز شهری است با بافتی تاریخی زنده و تقریبا جزو معدود شهر های ایران است که تاریخ قدیمی این شهر به صورت زنده موجود مانده است اما این موجودیت بیشتر بر بال فراموشی سپرده شده و حال خوبی ندارد،و از نظر شهرسازی نیز حریمی برای حفاظت و صیانت از این بافت های تاریخی نشده و برخی اوقات دیده می‌شود که در کنار بناهای تاریخی نه تنها خط آسمان بلکه ساخت ساز مدرن نیز صورت گرفته است.

در هر شهر تاریخی حفاظت و نگهداری از میراث های ارزشمند باستانیان از اولویت ویژه برخوردار است و متاسفانه در طی چند سال اخیر در تبریز این امر آن چنان که باید محقق نشده است.

بافت و بناهای تاریخی کهن شهر تبریز از نظر معماری بسیار حائز اهمیت بوده و هست که در دل خود بناهای با شکوه تاریخی را جای داده است.

گر چه در حال حاضر تعداد کمی از آنها حالشان خوب است ولی همین نمونه کم نشانگر سلیقه و ذوق و ابتکار و بالاخره هنر فوق العاده معماران آن زمان است که به ما به ارث رسیده این بناها و بافت های تاریخی بیان گر هویت و تاریخ شهر  است.

متاسفانه کهن شهر تبریز در چند دهه اخیر دچار آلزایمر فرهنگی شده است.

نگارنده به عنوان مرمت گر بافت و بنای تاریخی با دغدغه زنده سازی بافت های  تاریخی، چشم امید به شورای ششم شهر تبریز دوخته تا در انتخاب سکان دار این شهر تاریخی و کهن، فردی روی کار بیاید که هویت و تاریخ شهر و مردمان شهر برایش در اولویت باشد.

الناز سیاسی

انتهای پیام/
آلزایمر ایران معماری هنر بناهای تاریخی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر