کد خبر: 1104499 A

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان:

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در گردهمای همزمان و همگام با خانه های کارگر سراسر کشور، گفت: جامعه کارگری شاغل و بازنشسته تحت فشار هستند و به شغل دوم روی آوردند تا به این وسیله کمبود درآمد خود را اینگونه جبران کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، جلسه و گرد همایی رئیس و نماینده جامعه کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، نماینده ای از سازمان برنامه بودجه استان زنجان، همگام و همزمان با خانه های کارگر سراسر کشور، برای بررسی و پیگیری کاستی ها، نارسایی، نا هماهنگی و عدم توجه به موارد مربوط به این قشر در راستای دائمی شدن همسان سازی در سالن جلسه خانه کارگر زنجان با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد .

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان،  در این گردهمایی ، با اشاره به اهمیت همسان سازی حقوق بازنسشتگان سازمان تامین اجتماعی از نمایندگان مجلس و دولت در خصوص تدوام متناسب سازی حقوق بازنسشتگان و اختصاص 89 هزار میلیارد تومان از سوی رئیس سازمان برنامه بودجه، گفت: امیدواریم که دولت طی 5 سال آینده نسبت به پرداخت بدهی خود نسبت به  سازمان تامین اجتماعی بتواند اقدامات موثری انجام دهد و در موعد مقرر بتواند بدهی خود را به این سازمان بپردازد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، با اشاره به نگرانی جامعه کارگری از رفتار دوگانه برخی نمایندگان مجلس فعلی ازجمله( الیاس نادران) رئیس کمیسیون تلفیق بودجه برخلاف سال گذشته در سالجاری خواستار توقف اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان است، ادامه داد: این سخنان و رفتارهای متناقص موجب نگرانی جامعه کارگری است و نشان دهنده وجود  پارا دوکس در مورد دیدگاه یک نماینده و این فرد در این مورد هم اعتقاد دارند که اجرای این مهم برای کشور تورم زا هست در حالی که این سخنان و دیدگاه های دوگانه انگیزه و امنیت شغلی جامعه کارگری را دچار چالش می کند.

 وی،  همچنین در راستای اهمیت همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، ادامه داد: از دولت و مجلس انقلای انتظار می رود نسبت به این موارد با تعهدات و شعارهای انتخابی خود وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

نجاری، با اشاره به وضعیت سخت زندگی جامعه کارگری و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در شرایط کنونی کشور با توجه به کمی درآمد ها با تورم موجود در جامعه برای اداره زندگی، یادآورشد: جامعه کارگری شاغل و بازنشسته تحت فشار هستند و به شغل دوم روی آوردند تا به این وسیله  کمبود درآمد خود را اینگونه جبران کنند.

 دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان،  به عدم امنیت شغلی و درآمدی جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: دولت آینده باید مطابق با قانون کار و سازمان تامین اجتماعی بتواند در راستای حفظ حرمت انسانی جوابگویی این کاستی ها و ناهماهنگی ها در جامعه باشد تا شاید بتواند جلوی اعتراضات احتمالی این قشر که برای احقاق حقوق خود تا پای جان خواهند رفت گرفته شود.

وی، در این باره از مسئولان و متولیان رسیدگی به امور شغلی و حقوقی دولت و مجلس خواست که در مقابل اجرای قوانین قشر جامعه کارگری و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که 52درصد جامعه را تشکیل می دهند متعهد و ملزم به رعایت قوانین کار باشند.

WhatsApp Image 2021-07-14 at 19.00.29

نجاری ، در پایان، با اشاره به اهمیت شنیده شدن صدای حق خواهی جامعه کارگری توسط مسئولین، تاکید کرد: جامعه کارگری با توجه به رعایت حس وطن دوستی و عرق ملی پیگیر این موضوع تا پای جان و خون خود ازمسئولین مصرانه خواستار رسیدگی به وضعیت معیشت و مطالبات جامعه کارگری طبق قانون کار هستند.

در پایان این جلسه و گردهمایی عیسی نجفی، رئیس جامعه بازنشستگان کارگری استان زنجان نیز به بیان مشکلات و دیدگاه خود در خصوص جامعه کارگری پرداختند.

انتهای پیام/
گرد همایی جامعه کارگری استان زنجان/خانه کارگر /بازنشستگان تامین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر