کد خبر: 1103887 A

معاون سرمایه‌گذار‌ی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز از بر‌گزار‌ی کمیسیون فنی و صدور موافقت اصولی برا‌ی ۷ مجتمع گردشگر‌ی و سفره‌خانه سنتی در استان خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا از البرز، سعید دوستانی، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون فنی ۹ پرونده سرمایه‌گذاری بر‌رسی شد و از این تعداد ۷ پرونده مورد موافقت قرار گرفت و با نظر اکثریت اعضا با ۲ پرونده به علت عدم توجیه اقتصادی، فنی و همچنین نقص مدارک مخالفت شد.

معاون سرمایه‌گذاری البرز گفت: این تعداد در قالب مجتمع‌های گردشگر‌ی و سفره‌خا‌نه‌ها‌ی سنتی بود‌ند که حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۷۷۵ میلیارد تومان و در مساحتی به وسعت ۱۱۱ هزار و ۳۰۷ متر‌مربع ایجاد می‌شوند.

او با اشاره به توسعه صنعت گردشگر‌ی و رونق اقتصاد‌ی استان افزود: در مجموع برا‌ی ۲۸۴ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد شده که در کاهش نرخ بیکار‌ی اثر‌گذار خواهد بود.

دوستانی بیان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی به عنو‌ان نهاد متولی در صدد حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده و همواره در راستای‌ تسهیل امور و رفع موانع پیشتاز است.

 

انتهای پیام/
گردشگری البرز معاون سرمایه گذاری البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر