کد خبر: 1103413 A

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: در یک ماه اخیر ۵۸ دستگاه تولید ارز دیجیتال غیرمجاز در استان شناسایی و جمع آوری شده است.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، هاجر عبدی اظهار کرد: دستگاه های کشف شده، در منازل مسکونی بوده که صاحبان آنها از برق خانگی برای فعالیت این دستگاه ها استفاده می کردند.

عبدی اضافه کرد: از ابتدای امسال نیز تاکنون ۳۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی شده که با جمع آوری آنها حدود ۷۰۰ کیلووات از بار شبکه برق کاهش یافته است. در سال جاری استفاده از برق خانگی و کشاورزی برای استخراج رمز ارز خسارت ۴۴ میلیارد ریالی به شبکه برق رسانی تحمیل کرده است.

عبدی مجموع دستگاه های غیرمجاز شناسایی شده از سال گذشته تاکنون را ۶۱۲ دستگاه عنوان کرد و افزود: بار مصرفی این دستگاهها یک هزارو ۳۰۰ کیلووات بوده که به شبکه بازگشته است.

وی بیان کرد: ﺩﺭ ﺻﻮﺭتی ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩی ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺭﻣﺰ ﺍﺭﺯ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ کند ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎیی ﻣﻌﺮفیﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﻭی، تفاوت ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍی ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍتی ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺍﺧﺬ می ﺷﻮﺩ.

به گفته عبدی، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍی مانند ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﺧﺎنگی، ﺗﺠﺎﺭی، صنعتی و ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺭﻣﺰ ﺍﺭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮنی ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ و ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﺍﻧﺮژی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در ادامه با اشاره به تبعات منفی استفاده از دستگاههای رمز ارز از برق غیرمجاز گفت: ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺭﻣﺰ ﺍﺭﺯﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ‌ﻫﺎی ﺧﺎنگی، صنعتی، ﺗﺠﺎﺭی ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ می ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‌ﻫﺎی ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﻨﻲ ﺑﺮﻕ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺭﻣﺰ ﺍﺭﺯ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﺎﻣﻮشیﻫﺎی ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ می ﺩﻫﺪ.

انتهای پیام/
ارز برق کشاورزی هرمزگان برق رسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر