سالار عقیلی عصر امروز در زورخانه مرحوم پهلوان باباشاهوردی قزوین حضور یافت. زورخانه‌ باباشاهوردی مربوط به دوره‌ پهلوی دوم است و در حال حاضر توسط فرزند پهلوان باباشاهوردی مورد نگهداری و استفاده قرار می‌گیرد. زورخانه بابا شاهوردی قدیمی‌ترین زورخانه فعال کشور است.

کد خبر: 1095033