کد خبر: 1093009 A

ایلنا بررسی می‌کند؛

تحلیلی به آنچه در انتخابات شورای شهر تبریز گذشت.

 به گزارش ایلنا، با نظر به نتایج انتخابات و آرای شورای شهر تبریز می‌توان دریافت حدود بیست و پنج تا سی هزار رای جریان اصولگرا در سبد رای منتخبین وجود دارد؛ البته این رقم با توجه به کثرث ثبت نام و تایید صلاحیتِ منتسبان این جریان سیاسی از اواسط لیست به سمت پایین تا ده هزار رای هم در نوسان است.

موضوع بسیار مهم دیگری که در این نتایج جلب توجه می کند صدر‌نشینی یک زن در لیست منتخبان شورا و فاصله رای ۷ هزار عددی وی با نفر دوم است که نشان دهنده حمایت منسجم معلمان و زنان از خانم غفوری است.

آرای متخبان لیست امید شورای پنجم تلنگری بود برای آنان که بعد از انتخابات شورای قبلی عموما تغییر موضع دادند و حضور در شورا را قائم به فردیت خود قلمداد کردند و در انتخابات شهردار به آرای جریان سیاسی اصلاحات بی توجهی کردند.

آرای پایین بانوانِِ عموما بی برنامه_ با چهره‌های ساختگی و عکس‌های روتوش شده_ نشان داد جامعه تبریز برای نظارت، تصمیم سازی و مدیریت شهری داشتن عملکرد و برنامه را اولویت می‌داند و زمان رای جنسیتی را پشت سر گذاشته است؛ که این موضوع بدون شک توسعه مشارکت آگاهانه و برنامه محور برای زنان کاندیدا در دوره های بعدی را باعث خواهد شد.

رای سه رقمی سیصد و شش نفر از داوطلبین نیز نشان داد که ثبت نام ۴۳۹ نفری در انتخابات شورای تبریز دستمایه طنز همگان شد و ثابت کرد این گستردگی بی کیفیت بجز تحمیل هزینه های غیرضروری زیست محیطی، شهری و فردی نمی تواند دستاورد دیگری داشته باشد؛ همانگونه که آماده کردن زیرساخت های فنی این دوره از انتخابات شورای شهر تبریز به دولت نیز هزینه های غیر ضروری زیادی را تحمیل کرد.

حضور شهرام دبیری عضو ثابت چند دوره  اخیر شورا با بیست و یک هزار رای در ردیف ششم لیست خبر از افول هژمونی او در شورای ششم می دهد؛ هر چند به نظر می رسد رویکرد وی و روح الله رشیدی در صحن شورا با عکس العمل منفی مردم مواجه گردد چرا که پیشبرد امور شهری در تمام جنبه های آن از ضروریات فعلی تبریز می باشد.

در کل، آمار پایین مشارکت نسبت به واجدین شرایط و تعداد سی و چهار هزار رای باطله نشان می دهد مردم تبریز امید چندانی به تغییر و اصلاح در مدیریت شهری ندارند و تا مدت‌ها با ناباوری نظاره گر عملکرد شورا خواهند بود.

تعدد ثبت نام و آرای کسب شده پایین ضرورت آینده پژوهی، آسیب شناسی و تحلیل علمی شرایط اجتماعی را قبل از ورد به عرصه انتخابات دو چندان می کند.

باید تغییر در ذائقه، رویکرد و چشم انداز مردم را بپذیریم و برای این تغییرات برنامه داشته باشیم.
خاطره کلیبری

انتهای پیام/
جامعه زنان انتخابات شورای شهر شهرام دبیری آسیب شناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر