کد خبر: 1087948 A

مدیرکل امور مالیاتی استان خبرداد:

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا نداشته باشند، می‌توانند مالیات خود را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سعید حوائج با اشاره به صدور دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برای عملکرد سال 1399 اظهار کرد:  همه مشاغل گروه دوم و سوم که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 99 حداکثر 45 برابر معافیت موضوع ماده 86 ق.م.م بوده باشد مشمول این دستورالعمل هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین تصریح کرد: به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، میزان مالیات عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل با شرایطی به صورت مقطوع تعیین می شود.

حوائج با اشاره به اینکه فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، گفت: تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 حداکثر 000، 000، 200، 16 ریال بوده مشمول این دستورالعمل هستند و در صورت تکمیل و ارسال فرم تبصره ماده 100 از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.

وی درخصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع گفت: مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1398، با میزان مالیات قطعی تا 3 میلیون تومان بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 خواهد بود.

حوائج ادامه داد: مالیات صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی  بیش از 3 میلیون تومان تا 6 میلیون تومان با چهاردرصد افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 و مالیات صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیش از 6 تا 12 میلیون تومان با هشت درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 تعیین می‌شود.

وی همچنین افزود: مالیات صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از 12 میلیون تومان با دوازده درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 تعیین می‌شود.

حوائج درخصوص افراد خارج از شمول دستورالعمل تشریح کرد: صاحبان مشاغل گروه اول، مودیانی که سال 1399 اولین سال فعالیت آن ها بوده، مودیانی که دارای تغییر محل فعالیت در سال 1399 بوده اند، مودیان متقاضی استفاده از مواد 137، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم، خریداران سکه از بانک مرکزی در سال 1399  و مودیانی که در سال 1399 تغییر سهم مالکیت و شراکت داشته اند مشمول استفاده از این دستورالعمل نخواهند بود و مکلف به انجام تکالیف قانونی و ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند.

وی اظهار کرد: صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا نداشته باشند، میتوانند به صورت اقساطی به مدت حداکثر 5 ماه مالیات خود را پرداخت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه در موعد مقرر قانونی است، بنابراین فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نمایند.

حوائج بیان کرد: تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات ، صددرصد الکترونیکی است و نیازی به مراجعه حضوری افراد و یا ارائه پرینت اظهارنامه به ادارات امورمالیاتی نیست.

وی درباره نحوه تسلیم اظهارنامه نیز اظهار کرد: مودیان مالیاتی با مراجعه به درگاه ملی مالیات به آدرس www.intamedia.ir   از طریق رایانه های شخصی خود، کافی نت ها و دفاتر پیشخوان دولت می توانند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.

استان قزوین بانک مرکزی رایانه مالیات فعالان اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر