کد خبر: 1087944 A

وزیر آموزش و پرورش در سمنان مطرح کرد؛

وزیر آموزش و پرورش گفت: رویکرد جدید تعلیم و تربیت، انسان ها را برای نقش آفرینی در جامعه آماده می کند و آنها را برای فهم و صورت بندی مسائل پیرامون خود مهیا می سازد.

به گزارش ایلنا از سمنان، محسن حاجی میرزایی بیان کرد: کارکرد مهم شوراها، تلفیق و هم‌راستایی ماموریت ها و ایجاد یک معماری سنجیده از اجزای منفک شده به منظور خلق ارزش های واقعی است.

وی افزود: مسائلی قابل حل خواهد بود که به یک فهم و عزم و مشارکت همگانی در آن دست پیدا کنیم که شوراها کارکرد بسیار مناسبی در کسب موفقیت و حصول نتیجه نطلوب این حوزه دارند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: کارکرد ترکیبی شورا و همراستایی ماموریت ها، در بسیاری از موارد باید برجسته شود چرا که نیاز مهم تری به آن داریم.

وی ادامه داد: به واسطه اقتضای تخصصی شدن امور و تمایز نقش ها و تفکیک ساختارها به هر فردی وظیفه ای سپرده شده است اما تحقق آرمان های جامعه و ارزشی که ترکیب این اجزای مستقل به همراه دارد امری بسیار حائز اهمیت است و باعث حرکت رو به جلو و جلوگیری از هدر رفت انرژی می شود.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در یک چنین پارادایم ذهنی و چارچوب فکری، نقش بنیادی دارد اظهار کرد: جامعه همانگونه که بیاموزد رفتار خواهد کرد؛ نظام یادگیری به انسان ها می آموزد چگونه رفتار کنند و ما باید بدانیم برای هر تحول پایداری نقطه عزیمت انسان ها هستند.

وی بیان کرد: رویکرد جدید تعلیم و تربیت، انسان ها را برای نقش آفرینی در جامعه آماده می کند و آنها را برای فهم و صورت بندی مسائل پیرامون خود مهیا می سازد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: کارکرد آموزش عمومی یعنی آماده نمودن انسان برای مشارکت موثر در یک حیات اجتماعی به‌ گونه ای که فردی که دیپلم می گیرد معادل فردی باشد که گفتگو کردن، ارتباط برقرار کردن، اظهار بیان کردن، بیان و طرح دیدگاه و مجموعه ای از اینگونه قابلیت ها را داشته باشد.

وی افزود: اگر نتوانیم این‌ معماری را این گونه که باید ایجاد کنیم ارزش های استقلالی افزایش پیدا کرده و ارزشهای ترکیبی کاهش و تنزل می یابد.

حاجی بابایی ادامه داد: ماموریت شوراها این است تا مفصل بندی های ماموریت ها را به خوبی ایجاد کرده تا شاهد تاثیرات ترکیبی موثر تری در خروجی امور باشیم.

 

 

تعلیم و تربیت وزیر آموزش و پرورش نقش آفرینی در جامعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر