کد خبر: 1086912 A

سر‌پرست‌ معاونت گردشگر‌ی البرز از راه‌اندازی اولین مرکز گردشگر‌ی خلاق در استان خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا از البرز، مرتضی نیک‌رو ضمن اعلام این خبر، بیان کرد: جلسه کمیته فنی گردشگر‌ی فضا‌ی مجاز‌ی با حضور نماینده انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان، نماینده حراست، مشاور هوش تجار‌ی، کار‌شناسان حقوقی و املاک، فناور‌ی اطلاعات و مسئول بازار‌یابی و تبلیغات گردشگر‌ی اداره‌کل بر‌گزار شد.

سر‌پرست‌ معاونت گردشگر‌ی البرز با توجه به موافقت اولیه در خصوص راه‌انداز‌ی اولین مرکز گردشگر‌ی خلاق استان به اهداف طرح مورد ‌نظر اشاره و اظهار کرد: توسعه پایدار کسب و کار با استفاده از خلاقیت و نو‌آور‌ی، ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و برنامه‌ریزی، تهیه طرح‌ها‌ی گردشگری و تجار‌ی ساز‌ی، استانداردسازی و برندینگ تأسیسات و سازمان‌های مرتبط با گردشگری، توسعه و ترویج شاخه‌ها‌ی متعدد صنعت گردشگر‌ی از قبیل گردشگر‌ی روستایی، درمانی، صنعتی و کشاورزی، شناسایی و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، ایجاد شهر خلاق و مشارکت شهروندان از جمله اهداف طرح محسوب می‌شود.

او در ادامه عنو‌ان کرد: مزایای‌ ایجاد گردشگر‌ی خلاق احیا‌ی میراث ملموس و نا‌ملموس، رونق اقتصاد‌ی و اشتغال‌زایی، غنی‌سازی‌ فرهنگی منطقه، تزریق منابع جدید مالی، توسعه پایدار گردشگر‌ی، جذب الگو‌های جدید گردشگر‌ان، تداوم گردشگر‌ی در تمام طول سال، تنوع فعالیت‌ها و زیر‌ساخت‌‌ها‌ی فرهنگی و جذب و شکوفایی استعداد‌ها است.

 

مرکز گردشگری البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر