کد خبر: 1086126 A

ایلنا از فارس گزارش می دهد؛

نبود واکسن در روزهای اخیر باعث شده تا بسیاری از کسانی که در نوبت تزریق مرحله دوم واکس خود هستند در نگرانی بسر ببرند.این نگرانی ها زمانی بیشتر می شود که این افراد در تماس با مراکز واکسیناسیون با یک پاسخ روبرو می‌شوند:« واکسن نداریم، بعدا بیایید.»

به گزارش خبرگزاری ایلنا از شیراز، قرار بود واجدین دریافت واکســن از جملــه گروه‌هاى ســنى مورد هــدف و افرادى که دز اول را دریافــت کــردند براى تزریــق دز دوم به ترتیب فراخوان قبلی به  محل واکسیناســیون مراجعه کنند، اما  در کمال تعجب روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــکى شــیراز اعلام کرد  تمــام محموله‌هــاى دریافتى واکســن کرونا در اســتان به پایان رســیده  و تا اطــلاع ثانوى واکســن تزریق نخواهد شــد.

بسیاری از دریافت‌کنندگان واکسن  مرحله اول که این روزها که برای تزریق دوز دوم  انتظار  می‌کشیدنددر تماس با مراکز واکسیناسیون با این پاسخ روبرو می‌شوند:  واکسن نداریم، بعدا بیایید.

تزریق 100 هزار دوز واکسن تا پایان هفته جاری

آن طور که همتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز می گوید: تا اواخر هفته جاری حداقل حدود 100 هزار دوز واکسن دریافت خواهیم کرد. 

عبدالرسول همتی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه مسئولیت و پاسخگویی وارد نشدن واکسن به کشور بر عهده وزارت بهداشت است، می گوید: دانشگاه های علوم پزشکی در استان ها بعد از اینکه واکسن وارد کشور شد اقدام به تزریق میان گروه های هدف می کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود 335 هزار دوز واکسن در استان به  گروه‌های هدف تزریق شده ، می افزاید: از این تعداد حدود 284 هزار دوز در مرحله نخست و حدود 58 هزار در دوز دوم به افراد تزریق شده است.

همتی با بیان اینکه در شرایط فعلی واکسن در کشور وجود ندارد، ادامه می دهد: مسئولان اعلام کردند که واکسن در اواخر هفته مجددا توزیع خواهد شد که  پس از توزیع، اقدام به تزریق میان افراد و گروه های هدف خواهیم کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه با اشاره به اینکه روز گذشته نخستین روزی بود که تزریق واکسن در استان میان افراد انجام نشد، می گوید: تمام افرادی که دوز اول را تزریق کرده اند برای تزریق دوز دوم در روزهای آینده باید کمی صبر کنند و مرتب از مراکز مربوط پی‌گیری یکنند. 

همتی خاطر نشان می‌کند: دانشگاه علوم پزشکی با هدف پیشبرد امور تعدادی از واکسن‌ها را به افراد تزریق می‌کند و تعدادی دیگر را در سردخانه‌ها نگهداری می کند.

تولید واکسن ایران تا دو هفته آینده

همتی همچنین از ورود واکسن های ایرانی تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: بیشتر واکسن هایی که به مردم استان فارس تزریق شد ساخت کشور چین بود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه مشابه بودن پلتفرم بعضی از واکسن ها باعث می شود تا افراد بتوانند دو نوع واکسن متفاوت در دوز های اول و دوم تزریق کنند ادامه می دهد: تزریق این نوع واکسن ها به تشخیص کمیته علمی مشخص می شود.

 رونمایی از اولین تولید انبوه واکسن کرونای برکت

همتــى با اشــاره بــه اینکه واکســن تا تاریخ 15 خردادماه داشته ایم و از روز گذشته با کمبود واکســن مواجه شــدیم، تصریح مى‌کند:    براساس برنامه ریزى‌ها تا آخر هفته واکســن به دســت ما مى رســد و دوباره واکسیناسیون را شروع مى کنیم.

وى با بیــان اینکه این وقفه جــاى نگرانى ندارد در رابطــه با دز دوم واکســن نیز مى گوید: دز دوم براســاس سیاســت کشــور تزریق مى شــود و برای  برخى از واکســن‌ها مى‌توانیم معادل آنها را تزریق کنیم  و از این بابت جاى نگرانى وجود ندارد.

همتى با اشــاره به اینکه تاریخ‌هاى نوشــته شــده بر روى کارت واکســن تاریخ‌هاى تقریبى اســت، تصریح مى‌کند: این تاریخ قطعى نیســت و براســاس آنچه ظاهرا کمیته کشــورى اعلام مى‌کند این فاصله مى تواند بیشتر شــود .

تزریق واکسن های دیگر کشورها به شهروندان

جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت کرونا هم با بیان اینکه در حال حاضر تنها واکسن های وارداتی و ساخت دیگر کشورها به افراد تزریق می‌شود، می‌گوید: واکسن‌ها پس از ورود به کشور وارد استان‌ها می‌شود که متاسفانه در حال حاضر واکسن های وارداتی به پایان رسیده است.

عبدالرضا قاسمپور در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه در روزهای آینده واردات واکسن به کشور و استان مجددا انجام خواهد شد، می افزاید: در حال حاضر واکسن های تولید داخل به دلیل اینکه نهایی نشده است در اختیار استان‌ها قرار نگرفته است.

معاون استاندار فارس با اشاره به اینکه واکسن پس از تأمین و ورود به کشور در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و به شهروندان تزریق می شود، بیان می‌کند: اگرچه واردات واکسن در بعضی از مقاطع حدود دو الی سه روز متوقف می‌شود اما این اتفاق به طول نمی انجامد و واردات مجددا آغاز می شود.

قاسمپور با اشاره به اینکه وزارتخانه از کشورهای طرف قرار داد مانند روسیه، چین و ... واکسن وارد می کند، بیان کند: بعد از اینکه کشورهای طرف قرار داد بتوانند واکسن های کشور ایران را تامین کنند واکسن برای تزریق وارد کشور می شود و در اختیار گروه های هدف قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در سه ماهه گذشته چند بار با قطعی واردات واکسن مواجه شدیم ادامه داد: هرچند که افراد در نوبت تزریق واکسن قرار دارند می توانند با چند روز تاخیر واکسن کرونا را دریافت کنند.

 

 

 

ایران دانشگاه های علوم پزشکی معاون واکسیناسیون استان ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر