کد خبر: 1084434 A

مسئول بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: 2 رقم جدید گندم صدرا و هشترود برای کشت در اراضی دیم به کشاورزان این استان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عادل غدیری در مراسم روز مزرعه با حضور کشاورزان پیشرو، بهره برداران و کارشناسان بخش ترویج و آموزش سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، افزود: تولید محصول در ارقام گندم صدرا و هشترود در اراضی کشاورزی حدود 2000 تا 2500 کیلوگرم در هر هکتار بوده و کشت این ارقام افزایش عملکرد 30 تا 40 درصدی محصول را در استان به همراه دارد.

وی ادامه داد: افزایش تولید گندم در اراضی دیم از جمله اهداف معرفی ارقام مقاوم به خشکی است. 70 درصد کشت گندم در استان مرکزی به صورت دیم انجام می شود و در این راستا معرفی ارقام جدید مقاوم به خشکی نقش مهمی در افزایش عملکرد در اراضی دیم، کاهش وابستگی و استقلال بخش کشاورزی کشور دارد.

مسئول بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی اظهار داشت: همچنین ارقام جدید جو انصار و آبیدر به کشاورزان این استان معرفی می شود. این ارقام در مؤسسه تحقیقات جو معرفی و نامگذاری شده و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز در این زمینه مشارکت فعال داشته‌ است.

غدیری تصریح کرد: مقاوم به خشکی، رشد کوتاه و مقاوم به خوابیدگی محصول، افزایش پایداری محصول در مزارع دیم و استقلال غلات از جمله مزایا و اهداف معرفی ارقام جدید جو انصار و آبیدر به کشاورزان استان مرکزی است.

کشت دیم ارقام جدید گندم و جو اراضی کشاورزی استان مرکزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر