کد خبر: 1084347 A

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر خراسان رضوی گفت: بعد استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی رتبه دوم کشور را در جذب جمعیت تحت پوشش مشمول این صندوق کسب کرده‌است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود کاظمی در نشست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر شهرستان تربت‌حیدریه افزود: اکنون حدود در سطح استان، ۱۷۲ هزار خانوار بیمه شده روستایی را تحت پوشش داریم.

وی جمعیت خانوار روستایی استان را ۵۱۶ هزار و جمعیت بهره‌بردار بخش کشارزی را نیز ۳۳۸ هزار اعلام و اظهار کرد: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی بیشترین آمار مربوط به خراسان رضوی است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر خراسان رضوی در ادامه گفت: در بین ۳۲ شهرستان استان بجستان و سبزوار بیشترین و زاوه و باخرز کمترین ضریب پوشش بیمه را به خود اختصاص داده‌اند.

کاظمی افزود: هر چند تربت‌حیدریه اکنون جز ۱۰ شهر برتر استان است، اما انتظار داریم به جزو سه شهر برتر استان، جایگاه خود را ارتقا دهد.

وی در بخش دیگری گفت: پارسال با وجود محدودیت‌های اعمال شده به واسطه کرونا، اما در مقایسه با ۱۶ سال فعالیت صندوق رکورد زده و موفق شدیم بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر بیمه شده جدید جذب کنیم.       

کاظمی تصریح کرد: با وجودی که عمر صندوق بسیار جوان و پایین است، اما میانگین سنی اعضا بسیار بالا و اولویت ما در جذب عضو جدید، سرپرستان خانوار هستند و بنا داریم با اقدامات حمایتی از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنیم.

 مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه نیز گفت: ‌اکنون از مجموع ۲۳ هزار خانوار روستایی این شهرستان، ۹ هزار خانوار معادل ۴۱ درصد جامعه هدف، زیر پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند و ۶ هزار خانوار نیز زیرپوشش هیچ خدمات بیمه‌ای نیستند.

حسین محمدی افزود: در بحث خدمات‌دهی به روستاییان، این بیمه مورد تاکید است و اطلاع رسانی در خصوص خدمات مطلوب و حمایتی این بیمه نیازمند ورود جدی دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و مشارکت بیش‌ از پیش روستاییان است.

وی ادامه داد: صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر برای گسترش ضریب نفوذ بیمه اجتماعی در جامعه هدف برنامه‌ریزی و اجرا شده و اکنون برای افزایش خدمات دهی، نیازمند اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است.

وی با بیان این اکنون ۱۷ صندوق خرد زنان روستایی با حداقل ۲۵ عضو در این خطه داریم، گفت: فعالیت این افراد در زمینه خیاطی، پرورش مرغ بومی، پرورش قارچ و دیگر مشاغل روستایی است.

استان آذربایجان شرقی پوشش خانوار روستایی خراسان رضوی کشاورزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر