کد خبر: 1080718 A

مدیر کل منابع طبیعی خراسان رضوی:

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: منابع طبیعی با انجام و اقداماتی از قبیل قرق مراتع، حفاظت از ذخیره گاه‌ها، ممیزی اراضی، اجرای طرح های مرتع‌داری، مدیریت پایدار مراتع و جلوگیری از چرای بی رویه دام و حفظ مراتع نقش بزرگی در پایداری اکوسیستم های گیاهی و تنوع زیستی ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، محسن فنودی گفت: هر چه تنوع زیستی بیشتر باشد زنجیره های غذایی فراوانی و اکوسیستم ها پایدار تر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تنوع زیستی زیر بنایی برای زندگی سالم است اظهار داشت: رسالت منابع طبیعی و آبخیزداری از نظر حفاظت از گونه های مختلف گیاهی اعم از علوفه ای و دارویی و ایجاد بستر و زیستگاه مناسب جهت گونه های گیاهی در حفظ تنوع زیستی مهم و با ارزش است.

فنودی گفت: منابع طبیعی با انجام و اقداماتی از قبیل قرق مراتع، حفاظت از ذخیره گاه‌ها، ممیزی اراضی، اجرای طرح های مرتع‌داری، مدیریت پایدار مراتع و جلوگیری از چرای بی رویه دام و حفظ مراتع نقش بزرگی در پایداری اکوسیستم های گیاهی و تنوع زیستی ایفا می‌کنند.

وی اضافه کرد: منابع طبیعی می‌تواند با کمک به استقرار گونه‌های از دست رفته در یک منطقه با انجام اقداماتی از قبیل نهالکاری، جنگل کاری، بذرپاشی و تهیه طرح مدیریت ذخیره گاه‌ها مؤثر واقع شود.

وی گفت: از اقدامات مؤثر آبخیزداری در این زمینه می‌توان به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و قنوات، رونق کشاورزی، آبادانی روستاها، حفظ آب، خاک و گیاه و جلوگیری از فرسایش خاک را می‌توان نامبرد که جملگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر حفظ تنوع زیستی تأثیر گذار است.

تغذیه خراسان رضوی کشاورزی منابع طبیعی منابع طبیعی و آبخیزداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر