کد خبر: 1080195 A

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات گفت: جزای نقدی ۹۱۹ میلیاردی برای شرکت مخابرات ایران به اتهام گرانفروشی در خراسان رضوی در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایلنا از مشهد، محسن عسگری مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات گفت: با گزارش دریافتی از اداره صنعت، معدن و تجارت مشهد در مورد گرانفروشی و اخذ وجه اضافی تحت عنوان حق اشتراک از مشترکان تلفن ثابت در  خراسان رضوی، پرونده تشکیل و به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی مشهد ارسال شد.

او افزود: هیأت دیوان عدالت اداری با استناد به ضرورت وجود قانون برای اخذ آبونمان، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اخذ آبونمان را ابطال کرده، اما شرکت مخابرات ایران با تغییر عنوان آبونمان به حق اشتراک، بدون مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، اقدام به دریافت حق اشتراک از تمامی مشترکین تلفن ثابت در خراسان رضوی کرده است.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: شعبه رسیدگی کننده پس از طی مراحل قانونی در نهایت با احراز تخلف، شرکت مخابرات ایران را به استرداد وجوه اضافی اخذ شده در حق مشترکین و پرداخت مبلغ ۹۱۹ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که پس از اعتراض شرکت مخابرات ایران رأی بدوی در شعبه دوم تجدید نظر استان بررسی و قطعی شد.

ایران خراسان رضوی روابط عمومی سازمان مخابرات گرانفروشی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر