کد خبر: 1078161 A

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی خبر داد:

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: خرید تضمینی گندم از کشاورزان این استان در سال گذشته نسبت به ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید، 14 و 2 دهم درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا ملکی افزود: زراعی گذشته 343 هزار و 600 تن گندم سال به صورت تضمینی از کشاورزان استان مرکزی خریداری شد، در حالی که میزان خرید این محصول از گندمکاران استان در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید 135 هزار و 800 تن بود.

وی ادامه داد: ظرفیت سیلوهای ذخیره گندم در استان مرکزی با افزایش ۱۲۰ هزار تنی همراه بوده است. در حال حاضر 33 مرکز خرید و ذخیره سازی گندم به ظرفیت 570 هزار تن در استان مرکزی وجود دارد، در حالی که تعداد این سیلوها در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید 20 مرکز و به ظرفیت 450 هزار تن بوده‌ است.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی اظهار داشت: همچنین ظرفیت سیلوهای استان مرکزی در سال جاری نسبت به ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید 3 و 3 دهم درصد افزایش یافته‌ است. تعداد مراکز خریدار تضمینی گندم نیز در سال جاری نسبت به سال 92 حدود 6 و 9 دهم درصد افزایش یافته‌ است.

ملکی تصریح کرد: سال گذشته 110 هزار تن آرد توسط اداره کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی در سطح استان توزیع شد که توزیع این محصول نسبت به ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید یک و 9 دهم درصد افزایش یافته‌ است. سال 92، میزان 97 هزار تن آرد توسط اداره کل غلیه و خدمات بازرگانی استان مرکزی در این استان توزیع شد.

وی بیان داشت: سال گذشته 56 هزار تن گندم برای افزایش کیفیت آرد و نان به استان مرکزی وارد شد که ورود این محصول نسبت به سال 92 حدود یک و 4 دهم درصد افزایش یافته‌ است. در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ورود گندم به استان مرکزی 50 هزار و 700 تن بوده است.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی اضافه کرد: سال گذشته 270 هزار تن گندم در اختیار کارخانجات استان مرکزی قرار گرفت که نسبت به ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید، 8 و 6 دهم درصد افزایش یافته‌ است. سال 92، میزان 151 هزار تن گندم توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی به کارخانجات فروخته شد.

افزایش 14 درصدی خرید تضمینی گندم از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر