کد خبر: 1076390 A

رئیس مرکز پایش کیفیت هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: تعداد روزهای سالم در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 26 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محرابیان افزود: در فروردین ماه سال گذشته، اراک هیچ روز ناسالمی در کارنامه خود نداشت و کیفیت تمام روزهای فرودین ماه 99 در وضعیت سالم و پاک قرار داشت.

وی ادامه داد: بر اساس تحلیل داده‌های به دست آمده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر اراک در فروردین ماه سال جاری، 8 روز ناسالم برای گروه‌های سنی حساس، 20 روز سالم و 3 روز پاک سپری شده است.

رئیس مرکز پایش کیفیت هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اظهار داشت: آمار و داده‌های به‌دست آمده حاکی از رشد کیفیت هوای ناسالم در ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته در کلانشهر اراک است. 

هوای ناسالم اراک کاهش تعداد روزهای سالم 26 درصد کاهش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر