کد خبر: 1075230 A

مدیر کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری خبر داد:

مدیر کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد گفت: برای اولین بار تسویه بدهی‌های مالیاتی شهرداری از طریق تهاتر با بدهی‌های دولت با همراهی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد صورت پذیرفت.

به گزارش ایلنا از مشهد، علی قناویزچی در این باره گفت: برای اولین بار تسویه بدهی‌های مالیاتی شهرداری از طریق تهاتر با بدهی‌های دولت موضوع بند واو تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور سال ۹۹ با استفاده از اسناد تسویه خزانه نوع اول صورت گرفت.

وی افزود: از ابتدای سال ۹۹ درباره شناسایی انواع روش‌های تسویه مطالبات شهرداری در قوانین اقدامات موثری صورت گرفت، بدین منظور مبالغ بدهی‌های مالیاتی سازمان‌ها و مناطق شهرداری با همکاری اداره کل امور مجامع و حسابرسی شناسایی و گردآوری شد.

مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد ادامه داد: با مذاکره و توافق با دستگاه‌های دولتی بدهکار به شهرداری، موضوع تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به شهرداری با بدهی شهرداری به اداره کل امور مالیاتی اقدام و در نهایت اوراق تسویه خزانه نوع اول در انتهای سال ۹۹ صدور شد.

قناویزچی با بیان اینکه این اقدام درباره مطالبات شهرداری از اداره کل ثبت اسناد و مرکز تحقیقات کشاورزی بوده است؛ بیان کرد: با توجه به بررسی‌های انجام شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای استفاده حداکثری از فرصت‌های تعبیه شده از سوی دولت، این اداره کل شناسایی تمامی بدهی‌های خود به ادارات دولتی از جمله اداره کل امور مالیاتی را در دستور کار قرار داد و مقرر است امسال  از فرصت تسویه بدهی‌های مالیاتی از محل طلب‌های شناسایی شده از دولت در سطح وسیع تری اقدام شود.

وی مبلغ توافق صورت گرفته را ۱۰۷ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در نهایت این مبلغ از سوی سازمان برنامه و بودجه کل کشور تأیید و اوراق مربوطه صادر شد.

دستگاه های اجرایی دولت سازمان برنامه و بودجه شهرداری مشهد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر