کد خبر: 1075221 A

محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مستقر در تبریز موفق به تدوین پروتکل ریزازدیادی زغال اخته بومی آذربایجان شدند.

به گزارش ایلنا، با تدوین این پروتکل که به سفارش سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و توسط رضا محمدی و صالح امیری انجام شده، نهال های مرغوب مورد نیاز برای توسعه کشت این گیاه در شهرستان کلیبر تامین خواهد شد. 

ازدیاد پایه های زغال اخته از طریق بذر به علت تفرق صفات و غیریکنواختی نهال های تولیدی از نظر تجاری، توسعه باغ و تولید میوه مناسب نیست و همچنین قلمه آن به سختی ریشه دار می شود؛ بنابراین استفاده از روش کشت بافت، راه حل مناسبی برای تکثیر و توسعه کشت تجاری این گونه است.

در حال حاضر با تکمیل این پروتکل که براساس یکی از پایه‌های منتخب انجام شده امکان ریز ازدیادی این گیاه بومی فراهم شده است.

شهرستان کلیبر در استان آذربایجان شرقی یکی از مناطق اصلی کشت زغال اخته در کشور است و توسعه کشت این گیاه نقش مهمی در درآمد و معیشت کشاورزان این منطقه دارد.

 

گیاه زغال اخته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر