کد خبر: 1074884 A

مدیرجهاد کشاورزی تربت جام خبر داد:

مدیرجهاد کشاورزی تربت جام گفت: بیش از ۱۰۰ جعبه تخم کرم ابریشم بین نوغانداران تربت جام توزیع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا عرفانی گفت: نوغاندارى مانند ســایر ســرمایه گذارى‌ها، کارى تمام فصل نیست وبــه دلیل نیازهاى اولیــه مانند برگ درخت توت و دمــاى هوا در مدت زمان محدودى صورت مى پذیرد.

وی افزود: کار پرورش کرم ابریشــم تنها ۴۵ روز طول مى کشــد و پیله‌تر ابریشــم وارد بازار مى شود و نوغانداران از دسترنج شــان اســتفاده کرده و به سود مى رسـند.

مدیرجهاد کشاورزی تربت جام ادامه داد: این در حالى است که نیازمند ســرمایه گذارى کلان اولیه نیز نیست و از نهال کشت شده توت به عنوان منبع غذایى کرم ابریشــم مى توان تا ۲۵ سال بهره بردارى کرد. بهترین زمان براى شروع پرورش کرم ابریشم از نیمه فروردین تا اواخر خرداد است.

عرفانی بیان کرد: امسال ۱۰۰ جعبه تخم نوغان بین متقاضیان توزیع شده است که از این تعداد ۴۰ جعبه با حمایت بسیج سازندگی به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: سهمیه شهرستان در توزیع جعبه کرم ابریشم ۱۰۰ جعبه است و با توجه به استقبال افراد متقاضی برای پرورش کرم ابریشم، توزیع جعبه کرم ابریشم همچنان ادامه دارد.

بسیج تربت جام سرمایه کشاورزی ابریشم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر