کد خبر: 1074238 A

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبرداد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: به دلیل کمبود بارش باران به بخش کشاورزی استان ۴ هزار میلیارد تومان خسارت وارد شد.

به گزارش ایلنا،  اسفندیارحسنی مقدم گفت: کمبود بارش باران و دیم بودن ۸۰ درصد اراضی کشاورزی در لرستان باعث شده تا امسال ۴ هزار میلیارد تومان خسارت به این بخش وارد شود.

حسنی مقدم افزود :این خشکسالی باعث شده تا تولید انواع محصولات زراعی، باغی و دامی حدود ۳۵۰ هزار تن کمتر از پارسال پیش بینی شود.

میانگین بارندگی سال زراعی جاری ۲۷۰ میلی متر است که ۴۰ درصد کمتر از سال زراعی گذشته است.

بیشترین نیاز بخش کشاورزی لرستان به باران در فروردین و اردیبهشت ماه است که بارش‌ها در این دو ماه حدود ۹۵ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

۳۰۰ هزار هکتار از مزارع کشاورزی که به کشت گندم، جو و حبوبات اختصاص یافته به طور کامل در معرض خشکسالی قرار دارد.

لرستان با ۱۲ میلیارد متر مکعب آب قریب به ۱۱ درصد کل آب‌های روان کشور دارد که تنها ۲۰۷ میلیون متر مکعب آن مهار شده است.

سطح زیر کشت اراضی آبی لرستان ۲۰ درصد کمتر از میانگین کشور است.

بارش باران بخش کشاورزی جهاد کشاورزی خشکسالی سازمان جهاد کشاورزی استان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر