کد خبر: 1072606 A

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مرکزی خبر داد:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: سال گذشته 1531 هکتار از اراضی ملی این استان از دست متصرفان به اراضی ملی خارج شد که این میزان اراضی در قالب 218 فقره پرونده قضایی از دست متجاوزان خارج به اراضی ملی مرکزی بازگشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالحسین محمدی افزود: شهرستان زرندیه با رفع تصرف 336 هکتار از اراضی ملی در قالب 7 فقره پرونده، شهرستان ساوه با رفع تصرف 280 هکتار از اراضی ملی در قالب 55 فقره پرونده، شهرستان آشتیان با رفع تصرف 214 هکتار از اراضی ملی در قالب 19 فقره، و شهرستان خمین با رفع تصرف 203 هکتار از اراضی ملی در قالب 45 فقره پرونده، به ترتیب بیشترین رفع تصرف را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین شهرستان اراک با 121 پرونده تخریب و تصرف برای 520 هکتار از اراضی ملی و شهرستان ساوه با 62 پرونده تخریب و تصرف برای 468 هکتار از اراضی ملی، بیشترین میزان رفع تصرف اراضی ملی را به خود اختصاص داده اند و شهرستان شازند با 49 پرونده تخریب و تصرف برای 143 هکتار از اراضی ملی و شهرستان زرندیه با 28 پرونده تخریب و تصرف برای 832 هکتار از اراضی ملی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: این میزان تصرف ها از اراضی ملی، به صورت شخم کردن، ایجاد شیار و ساخت و ساز غیرمجاز در حریم زمین های دولتی انجام شده بود که با دستور قضایی از دست متصرفان خارج شد.

محمدی تصریح کرد: همچنین در بازه زمانی سال گذشته 375 فقره پرونده تخریب و تصرف در راستای اجرای ماده 55 قانون حفاظت، حراست و صیانت از اراضی، برای 2790 هکتار از اراضی ملی استان تشکیل شد.

وی بیان داشت: فرهنگ‌سازی، تقویت واحدهای گشت و مراقبت و تجهیز پاسگاه های ویژه منابع طبیعی و همکاری به موقع مردم و ساکنان از جمله اقدامات در کاهش تصرف اراضی ملی است.

استان مرکزی با 29 هزار و 530 کیلومتر مربع وسعت، حدود 1.82 صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که 70 درصد آن را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می‌دهند.

اراضی ملی‌ تخریب و تصرف رفع تصرف اراضی ملی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر