کد خبر: 1070475 A

به یاد شهدای مدافع سلامت؛

5هزار روپایی در 40 دقیقه، رکورد جدید جهانی "مهدی حب درویش" که با ماسک در منطقه ویژه اقتصادی پیام و در گرامیداشت شهدای مدافع سلامت زده شد.

به گزارش ایلنا از البرز در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت و قدردانی از زحمات کادر درمان کشور، رکورد جدید روپایی زدن با ماسک در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام ثبت شد.

روپایی با ماسک برای نخستین بار در دنیا توسط "مهدی حب درویش" رکورد دار روپایی در جهان در این منطقه انجام شد.

وی توانست در 40 دقیقه پنج هزار روپایی را با توپ تشکیل شده از ماسک زده که یک رکورد جدید در این بخش محسوب می شود.

 

ثبت جهانی منطقه ویژه اقتصادی پیام شهدای مدافع سلامت روپایی با ماسک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر