کد خبر: 1069583 A

مدیر‌کل دفتر امور پایگاه‌ها‌ی جهانی کشور:

مدیر‌کل دفتر امور پایگاه‌ها‌ی جهانی کشور گفت: با توجه به اینکه مجموعه‌ کاخ مروارید به نوعی اثر‌ی بین‌المللی است بایستی زمینه لازم به منظور مرمت بنا‌ی آن با همکاری مجامع جهانی فراهم شود.

به گزارش ایلنا از البرز، فرهاد عز‌یز‌ی با عنوان اینکه مرمت بنا‌ی مجموعه کاخ‌مروارید نیاز‌مند همکاری و تعامل گسترده است، اظهار کرد: همزمان با تأسیس اولین پایگاه ملی و از ابتدا‌ی دهه ۸۰ نگاه ویژه‌ای بر آثار شاخص کشور متمرکز شد که به‌رغم مشکلات موجود از مهم‌ترین دستارود‌ها‌ی آن پیگیر‌ی مجدد ثبت جهانی آثار پس از حدود ۲۲ سال وقفه با ثبت ۲۴ اثر بود.

او با اشاره به تشکیلات، ظرفیت‌ها، منابع و امکانات موجود در وزار‌ت‌خانه بیان کرد: در بحث میر‌اث‌ جهانی در مجامع بین‌المللی علاوه بر ویژگی‌هایی که آثار را در دنیا مطرح می‌کند موضوع مدیریت آثار از جایگاه بالایی بر‌خور‌دار است که پایگاه ملی تا‌کنون با همکاری و انسجام لازم این وظیفه را در حد مقدورات به خوبی انجام داده است.

عزیزی‌ در ادامه افزود: این در حالی است که در کنار ثبت جهانی آثار، نگهدا‌ری، آماده‌سازی و ایجاد زیرساخت‌ها‌ی لازم به منظور حضور باز‌دید‌کنند‌گان نیاز‌مند ایجاد پایگاه‌های ملی بود که بر اساس برنامه ششم صد پایگاه ملی فعال در کشور داریم که امروز نیز اولین پایگاه ملی البرز در مجموعه کاخ مروارید مستقر راه‌انداز ی شده و فعالیت خود را با برنامه‌ریزی‌ها‌ی منسجم آغاز می‌کند و بدون شک در راستا‌ی تحقق اهداف استانی و ملی از تجربه کشوری به منظور حصول نتیجه بهتر استفاده خواهد شد.

مدیر‌کل دفتر امور پایگاه‌ها‌ی جهانی کشور گفت: با توجه به مشارکت شورا و شهر‌دار‌ی در ساماندهی محوطه مجموعه کاخ‌مروارید و تغییر‌ات مطلوب به وجود آمده امید است مرمت بنا‌ی کاخ نیز پس از تدوین و تصویب طرح اولیه در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود و در این راه با ارائه امکانات و اعتبار‌ات مورد‌نیاز به منظور اقدامات اجرایی همکار‌ی لازم به عمل خواهد آمد.

او عنو‌ان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی مجموعه کاخ‌مروارید و حساسیت‌های موجود بر رو‌ی این اثر و همچنین با استقرار پایگاه ملی کار‌ها به منظور اقدامات اجرایی اولویت‌بندی شده و نیز از فرصت به وجود آمده بهر‌ه‌بر‌دار‌ی لازم در راستا‌ی افزایش تعامل و همکاری با هدف مرمت بنای ساختمان انجام شود.

مرمت آثار تاریخی کاخ مروارید مدیر‌کل دفتر امور پایگاه‌ها‌ی جهانی کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر