کد خبر: 1068069 A

با همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان جایگاه های سوخت تک نازله نقاط شهری افزایش می یابد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، جلسه ای با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان جهت پیشبرد و رفع موانع پروژه های سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

این جلسه با حضور مجتبی احمدی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری بندرعباس و همچنین معاون سازمان در مکان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برگزار شد. 

در این نشست مقرر شد با افزایش جایگاه های سوخت شهری موافقت و همچنین تسهیل در روند اجرایی شدن پروژه مذکور تسریع شود.

 

پخش فرآورده های نفتی سرمایه گذاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شهرداری هرمزگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر