کد خبر: 1068039 A

معاون فرهنگی شهردار اصفهان مطرح کرد:

معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: پاسداشت الگوهای ورزشی و تاثیر فرهنگی ورزش برمردم نشان از اهمیت ورزش دارد که باشگاه ذوب آهن بخش بزرگی از این مسئولیت را در جامعه اصفهان برعهده دارد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، همزمان با هفته فرهنگی اصفهان محمد عیدی معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اصفهان با حضور درباشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن با مجتبی فریدونی مدیرعامل باشگاه دیدار و گفتگو کرد.

معاون شهردار با آرزوی موفقیت روز افزون برای باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: در مسائل فرهنگی یک بخش عظیم بر دوش ورزش و ورزشکاران است و ایجاد نشاط در جامعه و هواداران نیز خود یک مقوله فرهنگی تاثیرگذار است.

محمد عیدی ادامه داد: پاسداشت الگوهای ورزشی و تاثیر فرهنگی ورزش برمردم نشان از اهمیت ورزش دارد که باشگاه ذوب آهن بخش بزرگی از این مسئولیت را در جامعه اصفهان برعهده دارد.

وی افزود: باشگاه هایی مانند ذوب آهن می توانند با زبان لطیف تر و گسترده تر در عرصه بین المللی حضوریافته و زبان گویای فرهنگ ایران باشند و ما آمادگی گسترش همکاری در همه حوزه ها را با باشگاه ذوب آهن داریم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن هم ضمن تشکر از حضور صمیمانه دکتر عیدی و هیات همراه در باشگاه ذوب آهن اصفهان ، با تاکید بر لزوم رویکرد فرهنگی در ورزش گفت: به دنبال آن هستیم که نقش فرهنگی باشگاه نیز پررنگتر از همیشه شود و تاکید بر انجام امور فرهنگی و ورزشی توامان و ایجاد روحیه پهلوانی و اخلاق همزمان با کسب جایگاه مناسب در عرصه ورزش کشور و بین الملی بوده است.

مجتبی فریدونی تصریح کرد: مطمئنا از این پس مجموعه ذوب آهن در بحث ورزش همگانی و فرهنگی هم بیشتر از قبل دیده خواهد شد، ایجاد نشاط بیشتر در بین عموم مردم و بخصوص هواداران ذوب آهن از دیگر اهداف ماست.

همچنین در این دیدار مقررشد یک تفاهم نامه فرهنگی ، ورزشی بین باشگاه ذوب آهن و سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به امضا برسد.

اصفهان ایران باشگاه ذوب آهن جامعه عیدی شهردار اصفهان ایلنا استان اصفهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر