کد خبر: 1067557 A

نوری خبر داد:

سر‌پرست‌ معاونت میر‌اث‌فرهنگی البرز از کشف دو محوطه باستانی در کرج خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، عباس نور‌ی با اعلام خبر کشف محوطه باستانی در کرج، اظهار کرد: بر اساس بر‌ر‌سی‌ها‌ و باز‌دید‌ها‌ی میدانی انجام شده در منطقه بیلقان جاده‌چالوس دو محوطه باستانی شناسایی شد.

وی در ادامه بیان کرد: گذرگاه طبیعی جاده چالوس در واقع مهم ترین راه ارتباطی و اتصال دامنه های جنوبی البرز به نواحی شمالی کشور است که از منظر جغرافیای سیاسی در گذشته باستانی نیز از اهمیت بسیار‌ی بر‌خور‌دار بوده است.

نور‌ی افزود: شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل مقاومت ۲۰۰ ساله ایالت طبرستان در برابر حملات  اعراب در قرون اولیه اسلامی را همین صعب العبور بودن منطقه دانست که با ساخت قلعه‌ها و بر‌ج‌ها‌ی دیده‌بانی و نگهبانی در محورهای مواصلاتی امنیت و اهمیت این گذرگاه طبیعی را دو چندان کرده است. از این رو با توجه به موقعیت جغرافیایی این آثار در جبهه شرقی دامنه های بیلقان به نظر می رسد که کاربرد این محوطه های تاریخی در خصوص تامین امنیت و دیدبانی این گذرگاه بوده باشد.

سر‌پرست معاونت میر‌اث‌فرهنگی البرز گفت: با کشف و شنا‌سایی این دو محوطه در منطقه بیلقان، بر‌ر‌سی‌ها‌ی بیشتر از طریق کار‌شناسان مربوطه به منظور تشکیل پرونده ثبتی در دست اقدام قرار گرفته است.

محوطه باستان‌شناسی کشف باستان شناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر