کد خبر: 1066993 A

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

مشاور کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری شورای کلانشهر رشت گفت: مدیریت زیست محیطی در راستای آمایش سرزمین یک پدافند غیرعامل زیستی است و برای حفط و بازگشت دوباره به زمین پاک و توسعه پایدار باید آن را جدی بگیریم.

عماد مطالبی کارشناس برنامه ریزی و محیط زیست شهری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: زمین خانه ماست و اهمیت آن برای بقا و زیست بشر و همه موجودات زنده به گونه ای است که تمام تلاش و همت خود را باید در نگهداری آن در جهت پایداری محیطی فراهم کنیم و روز زمین پاک یادآوری نیاز به حمایت از نگهداری محیط زیست را فراهم می‌کند تا همگی با همگرایی و مسئولیت پذیری با برنامه ریزی زمین و مدیریت خردمندانه فضا و الگوهای آمایشی را به کار ببندیم تا محیط پیرامون خود را زیست پذیر کنیم.

مطالبی عضو نخبه باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان گفت: تحولات اخیر در رشد و توسعه شهرنشینی و به تبع آن رشد و توسعه کالبدی شهرها مسائلی را در فضای شهر به وجود آورده که نه تنها ساکنین آن، بلکه تمام محیط زیست را در معرض عوارض ناشی از آن ، مورد تهدید قرار داده است. توسعه  شهر رشت با توجه به پتانسیل های موجود، مانند محیط طبیعی و ساختارهای زیست محیطی سبب افزایش انتظارات شهروندان از مدیران و برنامه ریزان شهری در ارتقا کیفیت محیط زیست و رفاه و زندگی سالم شهری شده است و این امر نیازمند اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی شهری بر اساس ظرفیت های محیط است . با توجه به افزایش روند جمعیت بویژه گسترش آن در شهرها و کلانشهرها و معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و زیستی مانند ازدحام ترافیک شلوغی آلودگی سقوط ارزش‌های اجتماعی و روند مهاجرت از روستاها بویژه روستاهای پیرامونی شهرها، به سمت کلانشهرها و شهرهای بزرگ، ما نگرش و رهیافتی به سوی مدیریت محیط زیست با تاکید بر مشارکت تمام گروه‌ها و مردم و جوامع محلی باید داشته باشیم.

این دانشجوی دکترای تخصصی استعدادهای درخشان خاطر نشان کرد: ناهنجاریهای محیط زیست با رویکرد پدافند غیرعامل را می توان عوامل و اقداماتی، که موجب آسیب رسانی به محیط زیست و نواحی پیرامونی آن مانند روستاها، آشفتگی اجتماعات انسانی عنوان کرد و در نتیجه کاهش تـوان و تاب آوری را در سکونتگاهها منجر می شود. از این رو در هنگام وقـو ع بحران آسیب پذیری اجتماعات انسانی بویژه در شهرها که مکانهای مبتنی بر خدماتی و صنعتی هستند و مصرف کنند