تاخت و تاز کرونا با بی‌رحمی تمام ادامه دارد. پزشکان و پرستاران خسته و فرسوده شدند، تخت‌های بیمارستانی جوابگوی بیماران نیست و روز به روز بر آمار فوتی‌ها افزوده می شود. در روزهای سیاه کرونایی حال قزوین هم خوب نیست ولی کادر درمان هنوز جانانه ایستاده است و از مردم انتظار دارند برای سلامتی خود و خانواده شان پروتکل ها را رعایت کنند. کرونا به راحتی جان می گیرد...

کد خبر: 1065171