کد خبر: 1065107 A

در شورای شهر شیراز؛

بهای بلیت مترو شیراز در سال ۱۴۰۰ با نرخ شناور بررسی و با کسب آرا در شورای شهر شیراز به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا ، در ماده‌ واحده این مصوبه بند الف مصوبه پیشین اصلاح شده و براساس آن، مبلغ ورودی هر ایستگاه برای دارندگان کارت شهروندی ۶ هزار ریال تعیین شد که هنگام ورود از کارت مسافران کسر و مابقی مبلغ بر اساس مسافت طی‌شده، در هنگام خروج از کارت آنها کسر خواهد شد.

بدین‌ترتیب مسافران باید برای طی هر مسافتی و در بدو ورود به مترو ۶هزار ریال پرداخت کنند و مابقی نرخ در هنگام خروج بر اساس کیلومتر مسیر طی شده به این شرح محاسبه می‌شود: از صفر تا ۵/ ۲کیلومتر ۲هزار ریال، از ۵۱/ ۲ تا ۵ کیلومتر ۳هزار ریال، از ۰۱/ ۵ تا ۸ کیلومتر ۴هزار ریال، از 01/8 تا ۱۱ کیلومتر ۵هزار ریال، ۰۱ /۱۱ تا ۱۵کیلومتر ۵هزار و ۵۰۰ریال، از ۰۱/ ۱۵ تا ۱۹کیلومتر ۶هزار ریال و از ۰۱/ ۱۹ تا ۵۸/ ۲۲ کیلومتر ۶هزار و ۵۰۰ ریال. 

در تبصره این مصوبه عنوان شده که درصورتی‌که مسافران بهای بلیت را در خروجی مترو پرداخت نکنند مبلغ ۱۰هزار ریال از موجودی کارت آنها در سفر بعدی بابت بهای بلیت سفر قبلی کسر می‌شود.

 

مترو مسافران بهای بلیت مترو شورای شهر شیراز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر