کد خبر: 1063946 A

بازرس کل استان خبر داد:

عامل جعل و ارتشا در شهرداری قزوین شناسایی و بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در پی اطلاعات دریافتی از بستر سامانه ستاد خبری 136 بازرسی کل استان در خصوص ارتکاب سوء جریان احدی از کارکنان شهرداری قزوین؛ بازرسان این سازمان به شهرداری مربوطه اعزام و پس از استقرار و بررسی موضوع عامل جعل اسناد و اخذ وجوه نامتعارف از مراجعین شهرداری، شناسایی و با هماهنگی و دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، فرد خاطی جلب و بارداشت شد.

در این راستا آقاعلیخانی بازرس کل استان قزوین خاطر نشان کرد: در اجرای ماده 13 قانون نظام سلامت اداری عدم اعلام هرگونه سوءجریان اداری، توسط مدیران به مراجع نظارتی و قضایی از مصادیق ترک فعل به حساب آمده و مشمول مجازات های پیش بینی شده در قانون و پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

سلامت شهرداری قانون ارتشا بازرس کل استان قزوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر