کد خبر: 1063657 A

کارشناس مسائل شهری مطرح کرد:

کارشناس مسائل شهری معتقد است به منظور سازندگی، توسعه و رشد اقتصادی شهر ، شناسایی و رفع موانع جذب سرمایه گذاری ضروری است.

به گزارش ایلنا، محمد حسن اسدی کارشناس مسائل شهری با بیان اینکه یکی از راه‌های رشد و توسعه اقتصادی شهرها، به ویژه در مناطق محروم، سرمایه گذاری در آن مناطق است، اظهار کرد: در یک تعریف کلی، سرمایه‌گذاری به معنای استفاده از منابع جهت افزایش درآمد و یا تولید می دانند. سرمایه گذاری در هر منطقه‌ای باعث رونق گرفتن تولید، افزایش اشتغال و بالطبع افزایش سطح رفاه و زندگی مردم می شود. بنابراین از موضوعات مهمی که برنامه ریزان شهری، همواره باید به آن توجه داشته باشند موضوع سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: به منظور سرمایه گذاری شناسایی اولویت‌ها، پتانسیل‌ها وفرصت‌های سرمایه گذاری توسط مدیران شهری جهت تشویق سرمایه گذاران دارای اهمیت زیادی است. علاوه براین از آنجائیکه سرمایه گذاری نقش بسیار مهمی در توسعه و رشد شهر و افزایش قابلیت و توانایی مدیریت شهری در اداره شهر دارد، شناسایی موانع سرمایه گذاری نیز همانند شناسایی اولویتها و پتانسیلهای سرمایه گذاری دارای اهمیت و تاثیرگذار هستند.

اسدی گفت: منابع و ابزارهای سرمایه گذاری بطورکلی شامل بانک‌ها(بصورت سپرده گذاری و اعطای وام) شرکت‌های سرمایه گذاری سهامی عام و سرمایه های خرد(شهروندان به عنوان منابع مالی بصورت خرید اوراق مشارکت) هستند. بر همین اساس عامل و یا عواملی که در روند سرمایه گذاری و توسعه آن در شهر و یا مناطق مختلف تاثیر بازدارنده و منفی داشته باشند، عوامل بازدارنده جذب سرمایه گذاری می نامند.

وی بیان کرد: این عوامل شامل موانع اقتصادی، حقوقی و قانونگذاری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می باشند. به منظور تسهیل و فراهم نمودن شرایط جذب سرمایه گذاران راهکارهایی همانند: ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری، بلحاظ امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهت جذب و جلب نظرسرمایه گذاران، هماهنگی و همکاری کلیه نهادها و سازمانهای ذیمدخل دراداره و مدیریت شهر و مناطق به منظور کاهش موانع جذب سرمایه گذاران با تشکیل کارگروه‌های مربوطه، شفاف سازی، اعتماد سازی و فراهم کردن شرایط جذب سرمایه‌های خرد و مردمی از طریق بازدهی کوتاه مدت سود سرمایه گذاری، فراهم کردن شرایط ثبات اقتصادی به منظور بالا بردن سطح درآمد و کاهش نرخ تورم برای جذب سرمایه های بخش خصوصی، امنیت محیطی و حفاظت و حراست از مالکیت مادی و معنوی سرمایه گذاران و مسئولیت پذیری دولتها جهت حفظ آنها، توجه به سرمایه گذاری در سطح محلات به ویژه محلات کمتر برخوردار می توان نام برد.

وی گفت: لذا از آنجائیکه سرمایه گذاری در هر شهر و منطقه ای تبعات مثبت زیادی از جمله اشتغال، افزایش درآمد و کیفیت زندگی و ... را دارد و امروزه رقابت شدیدی بین مناطق مختلف جهت سرمایه گذاری وجود دارد بنابراین از مهمترین وظایف مدیران و برنامه ریزان شهری فراهم کردن شرایط جذب سرمایه گذاران است.

بخش خصوصی رشد اقتصادی رشد و توسعه سرمایه سرمایه گذاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر