کد خبر: 1062974 A

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایرانشهر خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایرانشهر گفت: در سال زراعی جاری کشاورزان کلزا کار شهرستان در آبان ماه سال گذشته بصورت قراردادی و با مشارکت آستان قدس رضوی، ۴٠٠ هکتار از اراضی خود را به کشت کلزا اختصاص دادند.

به گزارش ایلنا، مجید فیاضی با اشاره به آغازبرداشت کلزا اظهار کرد: از ۴٠٠ هکتار کلزای کشت شده، ٢۵۵ هکتار آن بصورت کشت قراردادی با آستان قدس رضوی به انجام رسیده است.

وی پیش بینی کرد: امسال ۶٠٠ تن دانه روغنی کلزا از مزارع کشاورزی شهرستان برداشت شود .

 براساس مصوبه شورای اقتصاد قیمت خرید هر کیلوگرم کلزا ١١ هزار تومان تعیین شده است.

آستان قدس رضوی اقتصاد جهاد کشاورزی کشاورزی کشاورزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر