کد خبر: 1060664 A

معاون فرماندارتربت جام گفت: در بازرسی‌های کار‌گروه آرد ونان تربت جام از نانوایی‌های سطح شهر۷ نانوایی متخلف شناسایی و به تعزیرات معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن کاظمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارتربت جام درحاشیه بازدید سرزده از نانوایی‌های سطح شهرگفت: بازدید سرزده و میدانی درپخت شیفت صبح از ۳۵ واحد خبازی سطح شهری بازدید شد.

وی افزود: در این بازرسی‌ها تعداد ۷ نانوایی متخلف شناسایی که با تشکیل پرونده به تعزیزات حکومتی معرفی شدند که قطعا برخورد قانونی با متخلفین انجام خواهد شد.

معاون فرماندارتربت جام ادامه داد: عمده تخلفات نانوایی‌ها شامل کم فروشی، بی توجهی به نکات بهداشت و رعایت نکردن ساعت کار  است.

کاظمی بیان کرد: هیچ گونه تغییری در سهمیه پخت آرد ماهانه نانوایی‌ها صورت نگرفته است ونانوا مکلف است در ساعت مقرر نان تولید و تحویل مشتری دهد.

تربت جام تعزیرات ساعت کار معاون معاون سیاسی امنیتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر