کد خبر: 1059121 A

با پیگیری‌های دو ماه گذشته محقق شد؛

میزان پیشرفت در قطعه شماره هفت که ریل سراسری را به بندر کاسپین متصل می کند، از ۱۸ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافت؛ بنابر این از نیمه بهمن ماه گذشته تاکنون درصد رشد اجرای این طرح ملی با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی همراه شده است.

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، در جریان بازدید سید مهدی نقوی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی از روند پیشرفت طرح ملی اتصال راه آهن سراسری رشت به منطقه آزاد انزلی، مهدی قربانی نماینده ویژه سرپرست سازمان در پروژه، در گزارش خود با بیان اینکه ظرف دو ماه اخیر با تغییر مدل نظارتی و گسترش عملیات اجرایی پروژه، میزان پیشرفت در قطعه شماره هفت که ریل سراسری را به بندر کاسپین متصل می کند، از ۱۸ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافت، تصریح کرد: بنابر این از نیمه بهمن ماه گذشته تاکنون درصد رشد اجرای این طرح ملی با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی همراه شده است.

بر اساس راهبرد تعیین شده از سوی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی و با عنایت به اهمیت پروژه ملی اتصال این منطقه به خط ریل سراسری؛ بعد از تودیع مالی کامل قدرالسهم سازمان در پروژه و تأمین مصالح، اقدام به استقرار یک گروه از پرسنل و کارشناسان سازمان در محل اجرای این طرح در محدوده منطقه کرد و با برقراری بازدیدهای میدانی، افزایش حجم، میزان، ساعت کاری و اجرای همزمان طرح از چند جبهه، به همراه همکاری بیشتر از تعهدات توافقنامه با وزارت راه و شهرسازی، زمینه سرعت بخشی به روند احداث پروژه مزبور را فرآهم آورد.

راه آهن رشد وزارت راه و شهرسازی افزایش ساعت کاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر