کد خبر: 1058209 A

آریانژاد خبر داد:

مدیرعامل آب منطقه‌ای کردستان گفت: حجم آب پشت سد‌های استان کردستان یک هزار و 728 میلیون متر مکعب است.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، آرش آریانژاد گفت: تعداد سد‌های استان با اعمال سد‌های قوچم، گاوشان، تالوار و بوکان ۱۸ مورد است.

آریانژاد افزود: با اعمال سد‌های قوچم - گاوشان - تالوار و بوکان تعداد ۸ سد در دست بهره برداری داریم.

آریانژاد گفت:  ۳ سد از این سد‌ها با بهره برداری ۱۰۰ درصدی در اختیار استان است که شامل سد‌های قشلاق سنندج - سنگ سیاه - سد بانه - و زریوار خواهد بود.

وی افزود: حجم نرمال همه سد‌های استان با اعمال قشلاق سنندج - سنگ سیاه - سد بانه - و زریوار  2 هزار و 797میلیون متر مکعب است.

آریانژاد گفت: در حال حاضر حجم آب پشت سد‌های استان کردستان یک هزار و 728 میلیون متر مکعب است که این رقم در سال گذشته یک هزار و 860 میلیون متر مکعب معادل 67 درصد بود.

 مدیرعامل آب منطقه‌ای کردستان همچنین گفت: درصد تغییرات حجم نسبت به سال آبی ۲۶ درصد است.

استان کردستان سنندج سد حجم آب منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر