کد خبر: 1056339 A

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خبر داد:

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تعداد کارگران دارای حقوق معوق این استان در اسفند ماه ۹۹ از 1387نفر به 535 نفر رسید. بر این اساس تعداد کارگران دارای حقوق معوق در استان در اسفند ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال 98، به میزان ۶۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدتقی آبایی هزاوه افزود: تعداد واحدهای تولیدی دارای حقوق معوق استان مرکزی در اسفند ماه ۹۹ از ۲۷ واحد به ۱۷ واحد کاهش یافت. با استناد به این آمار می توان دریافت که تعداد این واحدهای تولیدی در اسفندماه سال 99 به نسبت مشابه 98، حدود ۳۷ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در اسفندماه سال 99 و علیرغم شرایط و مشکلات اقتصادی، ۶ شهرستان، آشتیان، خنداب، دلیجان، شازند، فراهان و محلات، حقوق معوق نداشتند و ۲ شهرستان تفرش و خمین نیز تنها دارای یک واحد حقوق معوق بودند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: بیشترین تعداد واحدهای تولیدی دارای حقوق معوق استان مرکزی در اسفندماه ۹۹، مربوط به شهرستان ساوه با 8 واحد تولیدی و و پس از آن مربوط شهرستان اراک با 6 واحد تولیدی بوده است.

آبایی هزاوه تصریح کرد: همچنین تعداد ماه‌های دارای حقوق معوق استان مرکزی نیز در اسفند ماه سال 99 نسبت به مشابه سال پیش از آن، ۲۱ درصد کاهش داشته است.

کارگران واحدهای تولیدی حقوق معوق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر