کد خبر: 1055952 A

آل بویه خبر داد؛

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان گفت: صدور گواهی پایان کار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان سال ۹۹ نسبت به سال گذشته آن از لحاظ مساحت ۱۴۱ درصد افزایش داشت.

به گزارش ایلنا از سمنان، حسن آل‌بویه اظهار کرد: سال ۹۸، گواهی پایان کار برای ۳۴ هکتار از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان صادر شد که این امر با افزایش ۱۴۱ درصدی به ۸۲ هکتار در سال جهش تولید رسید.

وی با اشاره به صدور ۵۵ فقره پایان کار در شهرک‌های صنعتی استان سمنان در سال ۹۸، بیان کرد: سال گذشته، ۶۱ فقره گواهی پایان کار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان صادر شد. 

آلبویه بیان کرد: جواز احداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان نیز  سال ۹۹ نسبت به سال گذشته آن از لحاظ مساحت ۱۰۸ درصد و تعداد ۳۴ درصد افزایش داشت.

وی خاطرنشان کرد: ۲۴۹ فقره جواز احداث ساختمان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان سال ۹۹ صادر شد که این مساله در سال گذشته آن، ۱۸۶ فقره بود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان اضافه کرد: جواز احداث ساختمان برای ۱۷۸ هکتار از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سال ۹۹ صادر شد. 

آلبویه گفت: کل اراضی در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان ۶ هزار و ۸۸۴ هکتار است.

 

سمنان شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان صدور پایان کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر