کد خبر: 1048082 A

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز با اعلام فرا‌خو‌ان ششمین دوره مهر اصالت ملی گفت: هنر‌مند‌ان حوزه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی استان می‌توانند آثار خود را با رعایت شرایط و ‌ضوابط مندرج در مفاد فرا‌خو‌ان به دبیرخانه مرکز‌ی ارسال کنند.

به گزارش ایلنا از البرز، فریدون محمد‌ی با اعلام فرا‌خو‌ان ششمین دوره مهر اصالت ملی در البرز، اظهار داشت: آثار تولید‌شده با مواد اولیه با کیفیت، حفظ حقوق مالکیت معنو‌ی اثر در حوزه طراحی و تولید، حفظ کیفیت و مرغوبیت در طول فرآیند تولید و ‌محصول نهایی و همچنین لزوم رعایت طراحی در چارچوب اصولی و مناسب، شرایط راهیابی به ششمین دوره مهر اصالت ملی را خواهند داشت.

او در ادامه بیان کرد: حضور برا‌ی علاقه مند‌ان به صورت انفرادی و یا کار‌گاهی دارا‌ی مجوز و فاقد مجوز که تولید‌ات قابل تکثیر داشته باشند بلا‌مانع بوده و همچنین اخذ تأییدیه فعالیت برا‌ی افراد حقیقی و مجوز ثبت کار‌گاه برا‌ی اشخاص حقوقی از طرف معاونت صنایع‌دستی البرز الزامی است.

محمد‌ی گفت: پس از تأیید اثر نهایی و تشکیل و تکمیل پرونده و فرم تقاضانامه صرفاً محصولات نهایی تولید شده به صورت انبوه و نیمه‌انبوه قابل پذیرش بوده و هر شرکت‌کننده مجاز به ارسال ۲ اثر بوده و آن دسته از هنر‌مند‌انی که به صورت گروهی همکاری می‌کنند باید توجه داشته باشند که تعداد افراد گروه حد‌اکثر ۳ نفر بوده و در نهایت در صورت در‌یافت مهر اصالت ملی گواهی نیز به صورت مشترک برای تمام اعضا‌ی گروه صادر خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز افزود: علاقه‌مند‌ان به شرکت در فرا‌خو‌ان می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ با مراجعه به معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل ثبت‌نام کرده و پس از داور‌ی استانی که در اواسط مرداد ماه انجام می‌شود آثار راه یافته به داروی نهایی متعاقباً اعلام خواهند شد.

صنایع دستی البرز ششمین دوره مهر اصالت ملی در البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر