کد خبر: 1044380 A

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان خبر داد؛

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به اینکه ۳۰ شهر این استان مصوبه بافت فرسوده دارند، گفت: دیگر شهرها نیز تا پایان سال مصوب می‌شود.

به گزارش ایلنا از رشت،ماکان پدرام با بیان اینکه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی است، بیان کرد: در خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های مطالعه شده‌ای داریم و علاوه بر این، در حوزه اختصاص اعتبار به پروژه‌ها نیز مشارکت می‌کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به اینکه ۳۰ شهر استان مصوبه بافت فرسوده دارند، اضافه کرد: بخشی دیگر نیز تا پایان سال مصوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تعیین اولویت در حوزه بازآفرینی نیازمند بررسی در ستاد شهرستانی و سپس ارسال و بررسی آن در ستاد استانی است، افزود: این طرح‌ها با توجه به اعتبارات موجود پایش می‌شود و در نهایت نسبت به انجام آن اقدام می‌کنیم.

پدرام تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی اعتبارات محدودی دارند و هر آنچه که توسط مشاوران مطالعه و مصوب شود، کامل اجرا نمی‌شود لذا برخی پروژه‌ها با نقص رو به رو هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان عنوان کرد: یک سوم از اعتبارات مربوط به طرح‌های بازآفرینی توسط ستاد بازآفرینی، یک سوم از طریق اعتبارات سر جمع استانی و یک سوم هزینه‌ها نیز توسط شرکت بازآفرینی تأمین می‌شود.

وی اضافه کرد: ۱۵۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های بافت تاریخی رشت برنامه ریزی شده و که امیدواریم جذب شود.

پدرام ادامه داد: تعریض و بازگشایی خیابان شریعتی به سمت خیابان سعدی رشت نیز در دستور کار قرار دارد تا از این طریق ترافیک این محدوده کم شود و گردش ترافیکی ایجاد کند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان اظهار کرد: درخواست اعتبار ۳ میلیاردی برای مرمت بنای میرزا خلیل رفیع رشت انجام شده که جز پروژه‌های بافت تاریخی فرسوده است.

 

اداره کل راه استان گیلان راه و شهرسازی مدیرکل راه و شهرسازی برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر