پروژه های خیابان تابان و آسمان و پل آفتاب اصفهان همزمان با میلاد حضرت علی(ع) افتتاح شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، کاهش بار ترافیکی خیابان های چند منطقه، کاهش مصرف سوخت، کاهش مدت زمان سفر، تسهیل دسترسی به فرودگاه اصفهان، کاهش بار ترافیکی حلقه سوم ترافیکی اصفهان و افزایش ایمنی شهروندان منطقه با توجه به حذف تردد خودروهای سنگین از مزایای احداث این پروژه ها است.

 

 

 

کد خبر: 1043900