کد خبر: 1042024 A

رئیس کل دادگستری استان گلستان:

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: دادگاه مراوه تپه، محکومان قطع درخت در این شهرستان را به کاشت ۲۰۰ اصله نهال مکلف کرد.

به گزارش ایلنا، هادی هاشمیان گفت: محکومان دو نفرند که ۱۱ اصله درخت صنوبر ۱۵ ساله در شهرستان مراوه تپه را قطع کرده اند.

هادی هاشمیان افزود: با شکایت اداره منابع طبیعی، دو متهم پرونده به اتهام تخریب محیط زیست و قطع درخت در دادگاه مراوه تپه محاکمه و رای به محکومیت آنان صادر شد.

وی ادامه داد: متهمان به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند، اما از آن جا که سابقه کیفری نداشتند و در دادگاه ابراز پشیمانی کرده بودند، قاضی حبس آنان را به مدت یکسال تعلیق و مجازات جایگزین کاشت نهال را برای آنان صادر کرد.

وی گفت: محکومان مکلفند ۲۰۰ اصله نهال با نظارت کارشناسان منابع طبیعی بکارند و تا یکسال از آنها مراقبت کنند.

هاشمیان افزود: اداره منابع طبیعی مراوه تپه هم موظف است عملکرد ماهیانه این متهمان را به دادگاه ارائه کند.

وی گفت: محکومان اگر در مدت تعلیق حبس یکی از جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ مرتکب شوند، قرار تعلیق لغو و حکم حبس اجرا خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که از استان‌های پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین حبس هستیم افزود: محکومان جایگزین حبس، فصل درختکاری پارسال ۷ هزار و ۳۰۰ اصله نهال در جنگل‌ها و مراتع استان با نظارت کارشناسان منابع طبیعی کاشتند.

استان گلستان حبس دیه زندان دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر