کد خبر: 1040305 A

مدیر کل بهزیستی استان قزوین گفت: از ابتدای امسال تا کنون 60 مورد مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت انجام شده که این موارد شامل43 مورد مناسب سازی منزل و 17 مورد مناسب سازی خوردو است.

علیرضا وارثی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا از قزوین اظهار کرد: مناسب سازی های انجام شده در سال جاری برای جامعه هدف بهزیستی استان قزوین به منظور تسهیل در امور روزه مره زندگی افراد دارای معلولیت انجام شده است که برای مناسب سازی منزل تا سقف 44 میلیون ریال و مناسب سازی خودرو 22 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

مدیر کل بهزیستی استان در خصوص اعتبار تخصیص یافته به مناسب سازی افراد دارای معلولیت، بیان کرد: مبلغ 2 میلیارد و 490 میلیون ریال جهت مناسب سازی منزل و خودرو به استان قزوین اختصاص داده شده است که از این اعتبار به بخش خصوصی (مجتمع ها، مراکز ) در قالب تفاهم نامه جهت مناسب سازی به شهرستان ها تخصیص داده شد که برای شهرستان ها مبلغ 1 میلیارد و 594 میلیون ریال و مبلغ 895 میلیون ریال به صورت تقریبی مانده است که به زودی هزینه می‌ شود.

وارثی ادامه داد:  مناسب سازی یکی از ریز فرآیندهای امورتوانبخشی می‌باشد به نحوی که با بکار گیری ابزارها و وسایل و همچنین تغییر محیط اعم از فیزیکی، غیر فیزیکی جهت دسترسی توانخواهان به محیط و امکانات زندگی و برابری فرصت ها برای توانخواهان در کنار افراد عادی قلمداد می‌شود و چهارچوب اجرایی آن دستورالعملی می‌باشد که توسط افراد متخصص در بهزیستی تعیین می‌شود.

وی در خصوص افراد واجد شرایط مناسب سازی عنوان کرد: فرد تحت پوشش در امور توانبخشی که به دلیل محدودیت های جسمی، حرکتی، حسی، ذهنی در زندگی عادی روزانه دچار اختلال و برای رفع محدودیت ایجاد شده و دسترسی به محیط و امکانات زندگی درخواست مناسب سازی کرده وبعد از بازدید مددکار وتایید فرد متقاضی درخواست توانخواه اجرایی می شود.

این مسئول با اشاره به مجری طرح مناسب سازی گفت: هرسال باتوجه به واگذاری وظایف بهزیستی به مراکز غیر دولتی در قالب تفاهم نامه ای که بین بهزیستی و مرکز منعقد می‌شود مرکز یا مجتمع های غیر دولتی به عنوان مجری طرح براساس اولویتی که از سوی بهزیستی و مددکار تعیین می‌ شود به در خواست های مناسب سازی پاسخ داده می‌شود.

مدیر کل بهزیستی استان با بیان این مطلب که انواع مناسب سازی شامل مناسب سازی خودرو و مناسب سازی منزل می باشد، اضافه کرد: مناسب سازی خودرو باتوجه به شدت معلولیت جسمی، اندام درگیر معلولیت و نوع  وسیله نقلیه انجام می شود و در خصوص مناسب سازی منزل هم با توجه به نوع و شدت معلولیت و منزل مسکونی فرد این عملیات برای تسهیل در زندگی این قشر آسیب دیده انجام می شود.

وارثی در ادامه یکی دیگر از خدمان ارائه شده به جامعه هدف بهزیستی را پلاک ویژه معلولین برشمرد و افزود: جهت رفاه و نقش آفرینی معلولین جسمی حرکتی در جامعه و  همچنین بهتر شکوفا شدن توانمندی های آنان پلاک ویژه خودرو صادر می‌ شود که از مزایای آن  جایگاه  ویژه پارک خودرو، رفع محدویت ترافیکی و سهمیه بنزین ویژه برای افراد دارای معلولیت است.

به گفته وی، افراد مشمول پلاک ویژه شامل معلولیت جسمی متوسط، معلولیت جسمی شدید و خیلی شدید و افراد دارای معلولیت ذهنی شدید وخیلی شدید می باشد.

این مسئول در خصوص نحوه ارائه پلاک ویژه معلولین بیان کرد: افرادی که معلولیت جسمی دارند پلاک به نام خود فرد معلول صادر می‌شود و افرادی که دارای معلولیت ذهنی هستند برای اعضای خانواده (پدر، مادر ،خواهر و برادر) پلاک ویژه صادر می‌شود.

مدیر کل بهزیستی استان اضافه کرد: افرادی که پلاک ویژه و کارت سوخت هر دو مورد به نام فرد معلول باشد سهمیه سوخت ماهیانه 40 لیتر به صورت خودکار هر ماه به کارت آنها شارژ می‌شود.

وارثی در پایان یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا کنون در استان قزوین برای 23 فرد دارای معلولیت پلاک ویژه خودرو صادر شده است.

استان قزوین بنزین بهزیستی خانواده مناسب سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر