کد خبر: 1039219 A

مدیر جهاد کشاورزی شهربابک خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهربابک در استان کرمان گفت: به منظور تثبیت خاک در ۱۵۰ هکتار از سطح کانون‌های ریزگرد‌های شهرستان شهربابک، بذر منداب کشت شد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا منگلی گفت: به منظور اجرای طرح مقابله با ریزگرد‌ها و کشاورزی حفاظتی ، اداره تولیدات گیاهی با همکاری کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی رباط و خاتون آباد ، ۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم بذر منداب بین کشاورزان متقاضی توزیع کرده است.

منگلی افزود: بذرهای کشت شده پس از سبز شدن مانع از فرسایش بادی خاک، کاهش ریز گرد‌ها و آلودگی هوا شده و در بهار سال آینده نیز با برگرداندن بقایای گیاهی به خاک ، موجب حاصلخیزی، افزایش مواد آلی خاک و بهبود ph و EC خاک می‌شوند.

آلودگی هوا جهاد کشاورزی خاک کشاورزی کشاورزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر