نظامنامه اعطای نشان ملی مهارت به بنگاه صنایع آموزش محور و اولین کتاب آموزش رایانه به خط بریل ویژه نابینایان با حضور علی اوسط هاشمی رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور در جلسه شورای مهارت استان قزوین رونمایی شد.

 

 

کد خبر: 1039125