کد خبر: 1035400 A

معاون مالی شهردار خبر داد:

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد از پایان یافتن مدت تخفیف ۲۴ درصدی عوارض صدور پروانه و پایانکار ساختمانی در ۲۲ بهمن ماه خبر داد و تاکید کرد که این تخفیف به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد،  رضا خواجه نائینی با بیان مطلب، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر عوارض ساختمانی در پرداخت های نقدی از ۲۳ بهمن تا ۱۰ اسفند مشمول ۲۰ درصد و از ۱۱ اسفند تا پایان سال مشمول ۱۴ درصد تخفیف می شود.

وی با اشاره به سایر جزئیات طرح تخفیف بهای خدمات و عوارض شهرداری مشهد، ادامه داد: عوارض غیرساختمانی، نظیر عوارض خودرو، کسب و پیشه، بهای خدمات پسماند و آتش نشانی مندرج در قبوض عمران و نوسازی شهری و در نهایت عوارض توسعه خطوط قطار شهری در صورتی که از طریق سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض انجام شود تا ۱۰ اسفندماه همچنان مشمول کسر ۲۴ درصد به عنوان پاداش خواهد بود.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد تصریح کرد: شهرداری مشهد از ابتدای سال ۱۴۰۰ برنامه ای برای اعطای تخفیف به پرداخت نقدی بهای خدمات و عوارض ندارد.

۲۲ بهمن خودرو شورای اسلامی شهر شهرداری مشهد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر