کد خبر: 1034440 A

مدیر درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان:

مدیر درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان گفت: از ابتدای اسفند ماه سال جاری دفترچه بیمه در مراکز و دفاتر کارگزاری سازمان تامین اجتماعی صادر نمی‌شود.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مریم امیری اظهار کرد: بــرای اینکه بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی نیازی به مراجعه حضوری جهت دریافت دفترچه نداشته‌باشند، صدور دفترچه از ابتدای اسفند ماه متوقف شــده و خدمــات به صورت الکترونیــک به آنها ارائه می‌شــود. 

وی تصریح کرد: بیمه‌شدگان ســازمان تامین اجتماعی در مراجعه به پزشکان، با ارائه کد ملی می‌توانند از خدمات بیمه‌ای ســازمان استفاده کنند و اگر پزشــکی به دلایل مختلف از جمله نبود امکانات و یا عدم تمایل پزشک برای اســتفاده از خدمات الکترونیــک قادر به استفاده از نسخه الکترونیک نباشند، نسخه در ســربرگ خود پزشک نوشته می‌شود و سایر مراکز پاراکلینیک از جمله داروخانه، آزمایشگاه، فیزیوتراپــی، رادیولوژی و ... خدمات را با پوشش بیمه‌ای ارائه می‌کنند. 

مدیر درمــان تامین اجتماعی اسـتان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: بیمه‌شدگان توجه داشته‌باشند با توجه به اینکه از ابتدای اسفند ماه دفترچه جدید صادر نمی‌شود، در مراجعه به پزشکان حتما کارت ملی خود را به همراه داشته‌باشند تا بتوانند از پوشش بیمه‌ای اســتفاده کنند.

پزشک تامین اجتماعی درمان سازمان تامین اجتماعی هرمزگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر