کد خبر: 1027716 A

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: بحث افزایش شیوع ویروس کرونا جهش یافته انگلیسی در کشورهای اطراف زیاد است و رفت و آمد به استان مرکزی به دلیل پایتخت صنعتی ایران نیز زیاد انجام می‌شود که نیاز است مراقبت های ویژه از جمله شناسایی افراد پرسابقه در سفر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا استان مرکزی، افزود: گزارش‌هایی از استان‌های همجوار مبنی بر افزایش تعداد بستری ویروس کرونا در هفته جاری وجود دارد که نیاز است مراقبت‌ها و دقت های ویژه صورت گیرد. 

وی با بیان اینکه عادی انگاری در مقابل بیماری کرونا در استان مرکزی در حال رخ دادن است، ادامه داد: تقاضاهای زیادی برای بازگشایی‌ها وجود دارد که در این رابطه انتظار می رود هر تصمیمی که قرار است اتخاذ شود، تنها از طریق ستاد مدیریت کرونا کارشناسی شود. 

ویروس کرونا انگلیسی پایتخت صنعتی ایران بازگشایی ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر